Kasvuryhmä

Oletko miettinyt mikä tai kuka sinä olet?

Kysymyksiin ja vastauksiin perustuva matka tai prosessi.
Meditaatio ja pienryhmätyöskentely työkaluina.

Kurssi alkaa koko päivän kestävänä tapahtumana ja etenee sen jälkeen vuorotellen koko päivän ja 3 tunnin tapaamisin säännöllisin väliajoin. Luento päivän teemasta, keskustelu, meditaatio, harjoitukset, kotitehtävät.


 

löydä sisäinen lapsesi

Jokainen meistä on ollut joskus lapsi. Se lapsi elää meissä tänäänkin ja se lapsi saattaa ohjata meitä arvaamattoman vahvasti monissa tilanteissa ja kohtaamisissa.

Oletko valmis kohtaamaan oman sisäisen lapsesi ja tutustumaan häneen?
Takaan, että häneen tutustuminen ja hänen hoitamisensa vapauttaa ja auttaa irrottamaan monista elämää hallitsevista rajoistasi ja peloistasi.

Kurssi on 2 päivää kestävä prosessi yhdessä pienen ryhmän kanssa. Kummallekin päivälle on oma teemansa. Kurssille ilmoittauduttuasi saat jo pari pientä kirjoitustehtävää, jotka palautat ennen kurssia.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.