Vertailevaa tutkimusta molempien jalkojen pisteistä.