Taichiharrastus tai liikkeitä olen opetellut kaksi vuotta.